Bijles voor Basisonderwijs

MiboO – Instituut voor Bijles Basisonderwijs Oosterhout – is een instituut dat RT en Bijles aanbiedt voor leerlingen uit het basisonderwijs in de regio Oosterhout en Breda.

Ja, ik wil graag kennismakenDirect Aanmelden

RT / Bijles Individueel

Onze ervaren leerkrachten beschikken over de juiste vaardigheden om uw kind individuele bijles te geven in elk vak dat zij op de basisschool tegenkomen. Taal, spelling, rekenen, Engels, topografie of juist begrijpend lezen. U kunt bij ons terecht voor individuele bijles voor uw kind uit groep 1 tot en met groep 8.

Samen Bijles

Behalve individuele bijlesprogramma’s biedt MiboO ook een gestructureerd bijlesprogramma in kleine groepjes. (maximaal 3 kinderen per lesuur.) Volgens de MiboO Methode, gericht op het bereiken van de leerdoelen van uw kind. De kwaliteit van MiboO voor een vriendelijke prijs.

Cito Training

Gedurende de schoolloopbaan van uw kind worden toetsen afgenomen en in de loop van groep 8 de (eind-)Citotoets. Om ondermaats presteren te voorkomen, kunt u uw kind opgeven voor een Cito Training. Er wordt geoefend met recente Cito-toetsen en de onderdelen die niet sterk blijken te zijn, worden intensief getraind.

Bijles en RT

MiboO – Instituut voor Bijles Basisonderwijs Oosterhout – is een instituut dat RT en Bijles aanbiedt voor leerlingen uit het basisonderwijs. 

MiboO hanteert vriendelijke tarieven voor de verschillende Bijlesprogramma’s. U kunt kiezen uit een Bijlesprogramma naar uw eigen behoefte en passend binnen uw budget.

Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW en lesmateriaal. Een lesuur is 45 minuten. Voor aanvang van het Bijlesprogramma wordt door ons de Bijles-overeenkomst ondertekend.

* De actuele tarieven en voorwaarden staan op de Tarieven- en Aanmeldpagina.

MiboO’s RT en Bijlesprogramma’s worden niet door studenten gegeven, maar door professionele erkende remedial teachers met praktijkervaring in het basisonderwijs en ervaring met het verzorgen van RT en Bijles.

Overeenkomst en voorwaarden

Betaling is per maand de eerste van de maand vooruit te voldoen. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden worden de bijlessen opgeschort.

Afmelding en gemiste lessen
Gemiste lessen kunnen alleen bij tijdige afmelding (uiterlijk 48 uur voor de geplande bijles) in overleg worden ingehaald binnen één maand na het missen van een afgemelde bijles. Hierna vervalt het recht om een les in te halen. Betalingen van gemiste bijlessen, al dan niet afgemeld, worden niet gerestitueerd. Afmelding zijn alleen geldig nadat deze door MiboO als zodanig worden bevestigd. (De zogenaamde Afmeldingbevestiging.)

Opzegtermijn
De minimum opzegtermijn is één maand, ingaande op de eerste van de aankomende maand na de opzegging.
(Dus meldt u het Bijlesprogramma bijvoorbeeld op 12 februari af, dan gaat de opzegtermijn 1 maart in en is de laatste datum van de overeenkomst 30 maart.)
Alle rechten voorbehouden MiboO Instituut voor Bijles Basisonderwijs Oosterhout

De MiboO Methode

De MiboO Methode is een specifieke methode die van toepassing is voor ieder bijlesprogramma en voor ieder kind.

Ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen

Uw kind is hoogbegaafd?

Uw kind beschikt over gedemonsteerde of potentiële bekwaamheden die hij of zij laat zien in de klas en daarbuiten.
Op school is geconstateerd dat het leeraanbod niet voldoet en zijn er al dan niet wegen bewandeld om uw zoon of dochter extra uitdaging en leeraanbod te bieden. U merkt dat uw kind niet verzadigd is in zijn leerbehoefte.

De basis voor de toekomst van uw kind wordt gelegd in het Basisonderwijs.

De keuze voor het vervolgonderwijs, en daarmee vaak de start voor de verdere loopbaan, wordt gemaakt aan de hand van de Citotoets.

Om tot een goede score te komen heeft uw kind een schoolloopbaan van minimaal 8 jaar afgelegd. De basis is gelegd en daar wordt op voortgebouwd op het Voortgezet Onderwijs. De basis is essentieel om in de maatschappij verder te kunnen ontwikkelen.

Opgelopen achterstand of hiaten in het Basisonderwijs kunnen in de toekomst grote gevolgen hebben als het gaat om spelling, taal, lezen of rekenen.

Geeft uw kind aan dat hij of zij het moeilijk vind op school? Heeft uw kind moeite met meekomen? Krijgt u van de leerkracht van uw kind te horen dat er extra ondersteuning nodig is? Heeft u zelf het gevoel dat u het kind wilt ondersteunen? In zo’n geval kunt u al in de basis een essentiële verbetering bereiken.

Dan kunt u kiezen voor bijles.