Samen bijles - Bijles in kleine groepjes

Bijles in kleine groepjes

Behalve individuele Bijlesprogramma’s biedt MiboO ook een gestructureerd bijlesprogramma in kleine groepjes

Bijles voor uw kind in een klein groepje. Bijles samen met andere kinderen. (Maximaal 3 kinderen)

Samen bijles in kleine Groepjes (max. 3 kinderen)

De tarieven liggen hierbij aanzienlijk lager dan de tarieven die wij hanteren voor de privé lessen.
Uw kind krijgt net zoals bij onze privélessen hulp bij zijn of haar leerprobleem en gaat hier samen en zelfstandig met onze MiboO leerkracht mee aan de slag. Tijdens deze lessen is plaats voor maximaal 3 leerlingen.
Onze ervaren gediplomeerde leerkrachten beschikken over de juiste vaardigheden om uw kind de juiste bijles te geven in elk vak

Niet alleen van de juf valt veel te leren! Je kunt ook ontzettend veel van en met andere kinderen leren. Daarom biedt MiboO ook bijles samen met andere kinderen aan. De lessen wordt aangeboden aan meerdere kinderen tegelijk. Uw kind krijgt voor zijn eigen leerprobleem op maat begeleiding maar deelt de aandacht van de juf met nog (maximaal) twee andere kinderen.
Deze samen les wordt op vaste tijden op de woensdag aangeboden.

De tarieven liggen aanzienlijk lager dan de tarieven die wij hanteren voor de privé lessen.

Optioneel:
Verkorte toetsing bij de start van “Samen Bijles in kleine Groepjes”.
Wilt u bij de start precies weten waar uw kind hulp nodig heeft en specifieker op deze probleem gebieden ingaan?
Wij bieden hiervoor, als optie, een toetsing vooraf aan. Aan de hand van deze individuele toetsing kunnen wij precies de pijnpunten blootleggen en uw zoon of dochter, en u, nog meer op maat helpen.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Hoe ziet de “Samen Bijles in kleine Groepjes” er in de praktijk uit?
Uw kind krijgt voor zijn eigen leerprobleem op maat begeleiding maar deelt de aandacht van de juf met nog (maximaal) twee andere kinderen.

Wekelijks, in de MiboO-bijleslocatie, op een vaste dag en tijdstip wordt de bijles gegeven.
Uw kind krijgt tevens wekelijks enig huiswerk mee.

Tarieven:

Bijlesprogramma: € 80,- per maand, voor een wekelijkse bijles in een klein groepje op een vaste dag en tijdstip.
(Woensdagmiddag)

Optioneel:
Toetsing plus advies op maat: € 50,-.

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Wij verzoeken u om van onze Voorwaarden kennis te nemen.

Betaling is per maand de eerste van de maand vooruit te voldoen. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden worden de bijlessen opgeschort.

Afmelding en gemiste lessen
Gemiste lessen kunnen alleen bij tijdige afmelding (uiterlijk 48 uur voor de geplande bijles) in overleg worden ingehaald binnen één maand na het missen van een afgemelde bijles. Hierna vervalt het recht om een les in te halen. Betalingen van gemiste bijlessen, al dan niet afgemeld, worden niet gerestitueerd. Afmelding zijn alleen geldig nadat deze door MiboO als zodanig worden bevestigd. (De zogenaamde Afmeldingbevestiging.)

Opzegtermijn
De minimum opzegtermijn is één maand, ingaande op de eerste van de aankomende maand na de opzegging.
(Dus meldt u het Bijlesprogramma bijvoorbeeld op 12 februari af, dan gaat de opzegtermijn 1 maart in en is de laatste datum van de overeenkomst 30 maart.)
Alle rechten voorbehouden MiboO Instituut voor Bijles Basisonderwijs Oosterhout