Bijles Op Maat

Bijles Op Maat – Individuele Bijles naar Behoefte

Wanneer uw kind extra ondersteuning of uitbreiding nodig heeft dan kunt u te allen tijde bij MiboO terecht.
Wij bieden lessen aan op maat en goed afgestemd op de hulpvraag van u en uw kind.

Voorbeelden Bijles Op Maat

Enkele voorbeelden van onze extra ondersteuning voor leerlingen in het basisonderwijs.

Engels voor leerlingen in groep 8
De middelbare schooltijd komt er aan en u wilt uw kind zo goed mogelijk voorbereiden op deze spannende en pittige tijd. Engels wordt op veel basisscholen aangeboden maar vaak zien wij dat de stap van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs op het gebied van het vak Engels groot is. Wij bieden Engels aan voor een stevige basis! De basis wordt gelegd en mocht uw kind er aan toe zijn breiden we uit naar de eerste stappen in het Engels op middelbaar school niveau.
We maken gebruik van erkende methodes voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs.

Bijles met speltherapie
Geregeld komen er leerlingen in onze praktijk die cognitieve problemen hebben. Ze hebben vertraging opgelopen of hebben een stoornis als dyslectie, dysorthografie of dyscalculie.

Wij maken daarbij gebruik van Psychoanalytische speltherapie. Onze professionele leerkrachten helpen u graag met het zoeken naar de juiste combinatie tussen cognitieve en sociaal emotionele begeleiding.

Gedragsstoornissen
Ook zien wij leerlingen in onze praktijk met gedragsstoornissen zoals autisme of AD(H)D. Het is nogal wat om met zo’n stoornis om te leren gaan. Wij bieden niet alleen een oplossing voor de leerproblemen maar helpen uw kind ook (omgaan) met onzekerheden, acceptatieproblemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen.

Pre-teaching
Dit houdt in, zoals het woord al zegt, uw kind krijgt voor de lesstof in de klas komt al instructie over de aankomende rekenen, spelling of lees lessen. Dit is niet om uw kind extra wijs te maken en zo het onderwijs in de klas weg te nemen. Dit bieden wij aan omdat veel kinderen aan één instructie moment vaak niet genoeg hebben. Wanneer zij vooraf al instrucie over een onderwerp hebben gehad en het dan vervolgens in de klas aangeboden krijgen zullen zij het beter begrijpen en kunnen opnemen.

Hoe ziet een MiboO Op maat-programma er in de praktijk uit?

Er zal gestart worden met een Toets, Advies en Behandelingsplan.
Hiermee leggen we de basis voor een individueel Bijlesprogramma voor uw kind.

Vervolgens wordt wekelijks, in de MiboO-bijleslocatie, op een in overleg vastgestelde dag en tijdstip de bijles gegeven.
Uw kind krijgt tevens wekelijks enig huiswerk mee.

Tarieven:

Bijlesprogramma € 160,- per maand, voor een wekelijkse individuele bijles en het bijlesmateriaal.
(Prijs uitgaande van 4 weken/lesuren per maand. Indien de maand 5 weken heeft wordt de prijs per maand pro-rato verhoogd.)

Toets, Advies en Behandelingsplan € 95,00, eenmalig.

Advieswerkzaamheden (oudergesprek, telefonisch overleg met leerkracht e.d.) € 15,00 per 15 minuten.

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Wij verzoeken u om van onze Voorwaarden kennis te nemen.

Betaling is per maand de eerste van de maand vooruit te voldoen. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden worden de bijlessen opgeschort.

Afmelding en gemiste lessen
Gemiste lessen kunnen alleen bij tijdige afmelding (uiterlijk 48 uur voor de geplande bijles) in overleg worden ingehaald binnen één maand na het missen van een afgemelde bijles. Hierna vervalt het recht om een les in te halen. Betalingen van gemiste bijlessen, al dan niet afgemeld, worden niet gerestitueerd. Afmelding zijn alleen geldig nadat deze door MiboO als zodanig worden bevestigd. (De zogenaamde Afmeldingbevestiging.)

Opzegtermijn
De minimum opzegtermijn is één maand, ingaande op de eerste van de aankomende maand na de opzegging.
(Dus meldt u het Bijlesprogramma bijvoorbeeld op 12 februari af, dan gaat de opzegtermijn 1 maart in en is de laatste datum van de overeenkomst 30 maart.)
Alle rechten voorbehouden MiboO Instituut voor Bijles Basisonderwijs Oosterhout