Cito Training

Om ondermaats presteren te voorkomen

Om ondermaats presteren te voorkomen, kunt u uw kind opgeven voor de MiboO Cito Training.

MiboO heeft hiervoor speciaal de Cito-toets Training ontwikkeld.

De MiboO Citotoets Training

MiboO heeft de Cito-toets Training ontwikkeld.
De uitslag van de Cito-eindtoets en entreetoets vormt, in combinatie met de eerder afgelegde toetsen uit het Leerling Volg Systeem (LVS), de onderbouwing van het schooladvies in groep 8.

Als zodanig bezorgt deze toets ouders en kinderen de nodige kopzorgen en kan de spanning flink oplopen.

Om ondermaats presteren te voorkomen, kunt u uw kind opgeven voor de MiboO Cito Training.

MiboO heeft hiervoor de Cito-toets Training ontwikkeld.
In de MiboO Cito Training wordt intensief geoefend met recente Cito-toetsen. Voor de onderdelen die niet goed gaan wordt specifiek bijles gegeven. Zo kan in een kort tijdsbestek uw kind nog het nodige worden bijgespijkerd.

De Cito Training van MiboO zal er voor zorgen dat uw kind met vertrouwen naar de Cito-toets gaat.

Door het intensief oefenen weet uw kind wat hem/haar te wachten staat en zal de spanning afnemen bij het maken echte Cito-toets. Het vertrouwen is toegenomen en de Cito-toets prestatie zal verbeteren.

Hoe ziet de Cito Training er in de praktijk uit?

We starten met een korte entreetoets. Hoewel in de meeste gevallen op voorhand reeds duidelijk is waarvoor de extra Cito Training nodig is, willen we uw kind nog beter op maat kunnen trainen.

Vervolgens start het intensieve Cito Trainingsprogramma. Uw kind krijgt wekelijks, in de MiboO-bijleslocatie, de Cito Training op een vooraf afgesproken dag en tijdstip. Uw kind krijgt tevens wekelijks enig huiswerk mee.

Tarieven:

Cito Training: € 185,- per maand, voor een wekelijkse Cito Training, inclusief het lesmateriaal.
(Prijs uitgaande van 4 weken/lesuren per maand. Indien de maand 5 weken heeft wordt de prijs per maand pro-rato verhoogd.)

Advieswerkzaamheden (oudergesprek, telefonisch overleg met leerkracht e.d.) € 15,00 per 15 minuten.

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Wij verzoeken u om van onze Voorwaarden kennis te nemen.

Betaling is per maand de eerste van de maand vooruit te voldoen. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden worden de bijlessen opgeschort.

Afmelding en gemiste lessen
Gemiste lessen kunnen alleen bij tijdige afmelding (uiterlijk 48 uur voor de geplande bijles) in overleg worden ingehaald binnen één maand na het missen van een afgemelde bijles. Hierna vervalt het recht om een les in te halen. Betalingen van gemiste bijlessen, al dan niet afgemeld, worden niet gerestitueerd. Afmelding zijn alleen geldig nadat deze door MiboO als zodanig worden bevestigd. (De zogenaamde Afmeldingbevestiging.)

Opzegtermijn
De minimum opzegtermijn is één maand, ingaande op de eerste van de aankomende maand na de opzegging.
(Dus meldt u het Bijlesprogramma bijvoorbeeld op 12 februari af, dan gaat de opzegtermijn 1 maart in en is de laatste datum van de overeenkomst 30 maart.)
Alle rechten voorbehouden MiboO Instituut voor Bijles Basisonderwijs Oosterhout