Individuele Bijles - RT

Individuele Bijles – Remedial Teaching

Heeft uw kind bijles nodig op de basisschool en u wilt individuele RT / Bijles voor uw kind?

Onze ervaren gediplomeerde leerkrachten beschikken over de juiste vaardigheden om uw kind individuele bijles te geven in elk vak dat zij op de basisschool tegenkomen. Taal, spelling, rekenen, Engels, topografie of juist begrijpend lezen.

U kunt bij ons terecht voor individuele bijles voor uw kind uit groep 1 tot en met groep 8.

Individuele RT / Bijles voor uw kind

MiboO biedt een gestructureerd bijlesprogramma, volgens de MiboO Methode, dat is samengesteld en gericht op het bereiken van de individuele leerdoelen van uw kind.

De bijlessen zijn doorgaans gericht op het herstellen (remediëren) en compenseren van opgelopen achterstand of hiaten in de ontwikkeling van uw kind.

De bijlessen zijn gericht op leerlingen uit groep 3,4,5,6,7 en 8 in het basisonderwijs. Voor elke groep sluit het bijlesprogramma inhoudelijk aan op het niveau van uw kind.

Toets, Advies en Behandelingsplan

Wilt u bij de start precies weten waar uw kind hulp nodig heeft en specifieker op deze probleem gebieden ingaan?
Wij verzorgen hiervoor een grondige toetsing vooraf. Aan de hand van deze individuele toetsing, advies en behandelingsplan kunnen wij precies de pijnpunten blootleggen en uw zoon of dochter op maat helpen.

Hoe ziet het Bijlesprogramma er in de praktijk uit?

Er zal gestart worden met een Toets, Advies en Behandelingsplan.
Hiermee leggen we de basis voor een individueel Bijlesprogramma voor uw kind.

Vervolgens wordt wekelijks, in de MiboO-bijleslocatie, op een in overleg vastgestelde dag en tijdstip de bijles gegeven.
Uw kind krijgt tevens wekelijks enig huiswerk mee.

Tarieven:

Bijlesprogramma € 160,- per maand, voor een wekelijkse individuele bijles en het bijlesmateriaal.
(Prijs uitgaande van 4 weken/lesuren per maand. Indien de maand 5 weken heeft wordt de prijs per maand pro-rato verhoogd.)

Toets, Advies en Behandelingsplan € 95,00, eenmalig.
Advieswerkzaamheden (oudergesprek, telefonisch overleg met leerkracht e.d.) € 15,00 per 15 minuten.

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Wij verzoeken u om van onze Voorwaarden kennis te nemen.

Betaling is per maand de eerste van de maand vooruit te voldoen. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden worden de bijlessen opgeschort.

Afmelding en gemiste lessen
Gemiste lessen kunnen alleen bij tijdige afmelding (uiterlijk 48 uur voor de geplande bijles) in overleg worden ingehaald binnen één maand na het missen van een afgemelde bijles. Hierna vervalt het recht om een les in te halen. Betalingen van gemiste bijlessen, al dan niet afgemeld, worden niet gerestitueerd. Afmelding zijn alleen geldig nadat deze door MiboO als zodanig worden bevestigd. (De zogenaamde Afmeldingbevestiging.)

Opzegtermijn
De minimum opzegtermijn is één maand, ingaande op de eerste van de aankomende maand na de opzegging.
(Dus meldt u het Bijlesprogramma bijvoorbeeld op 12 februari af, dan gaat de opzegtermijn 1 maart in en is de laatste datum van de overeenkomst 30 maart.)
Alle rechten voorbehouden MiboO Instituut voor Bijles Basisonderwijs Oosterhout