MiboO PLUS

MiboO PLUS – Ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen

Om begaafde kinderen in het basisonderwijs te ondersteunen bieden wij een MiboO-plus programma aan.
Onze hiervoor specifiek gediplomeerde leerkrachten beschikken over de juiste vaardigheden om uw kind individuele ondersteuning te geven.

Een verdieping en uitdaging voor ieder begaafd kind! Wij versnellen niet extra in de leerstof maar wij bieden verdieping aan. Uitdagende onderwerpen en opdrachten doen een beroep op het doordenken en leren leren van hoogbegaafde kinderen.

Uw kind is hoogbegaafd?

Uw kind beschikt over gedemonstreerde of potentiële bekwaamheden die hij of zij laat zien in de klas en daarbuiten.
Op school is geconstateerd dat het leeraanbod niet voldoet en zijn er al dan niet wegen bewandeld om uw zoon of dochter extra uitdaging en leeraanbod te bieden. U merkt dat uw kind niet verzadigd is in zijn leerbehoefte.

Om begaafde kinderen in het basisonderwijs te ondersteunen bieden wij een MiboO-plus programma aan.
Een verdieping en uitdaging voor ieder begaafd kind! Wij versnellen niet extra in de leerstof maar wij bieden verdieping aan.

Uitdagende onderwerpen en opdrachten doen een beroep op het doordenken en leren leren van de kinderen. Tijdens de les leert uw kind aan de hand van praktische opdrachten, en het werk uit speciaal ontwikkeld methodes voor begaafde kinderen, hoe hij of zij moet leren en krijgt het dat extra aanbod waar ze behoefte aan hebben.

Begeleiding richting scholen
Naast deze leuke en uitdagende begeleiding voor de begaafde leerlingen bieden wij ook begeleiding voor scholen. Heeft u behoefte aan een gesprek op school onder begeleiding van onze professional dan begeleiden we u en de school van uw zoon of dochter graag in de zoektocht naar de mogelijk en onmogelijkheden van verdieping in de klas!

Hoe ziet het MiboO-PLUS programma voor hoogbegaafde kinderen er in de praktijk uit?

Er zal gestart worden met een specifiek hierop afgestemde Toets, Advies en Behandelingsplan.
Hiermee leggen we de basis voor een individueel MiboO-PLUS programma voor uw kind.

Vervolgens wordt wekelijks, in de MiboO-bijleslocatie, op een in overleg vastgestelde dag en tijdstip de PLUS-bijles gegeven.
Uw kind krijgt tevens wekelijks huiswerk mee.

Tarieven:

MiboO-PLUS programma – € 175,- per maand, voor een wekelijkse individuele bijles en het bijlesmateriaal.
(Prijs uitgaande van 4 weken/lesuren per maand. Indien de maand 5 weken heeft wordt de prijs per maand pro-rato verhoogd.)

Toets, Advies en Behandelingsplan € 95,00, eenmalig.

Optionele advieswerkzaamheden (oudergesprek, telefonisch overleg met leerkracht e.d.) € 15,00 per 15 minuten.

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Wij verzoeken u om van onze Voorwaarden kennis te nemen.

Betaling is per maand de eerste van de maand vooruit te voldoen. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden worden de bijlessen opgeschort.

Afmelding en gemiste lessen
Gemiste lessen kunnen alleen bij tijdige afmelding (uiterlijk 48 uur voor de geplande bijles) in overleg worden ingehaald binnen één maand na het missen van een afgemelde bijles. Hierna vervalt het recht om een les in te halen. Betalingen van gemiste bijlessen, al dan niet afgemeld, worden niet gerestitueerd. Afmelding zijn alleen geldig nadat deze door MiboO als zodanig worden bevestigd. (De zogenaamde Afmeldingbevestiging.)

Opzegtermijn
De minimum opzegtermijn is één maand, ingaande op de eerste van de aankomende maand na de opzegging.
(Dus meldt u het Bijlesprogramma bijvoorbeeld op 12 februari af, dan gaat de opzegtermijn 1 maart in en is de laatste datum van de overeenkomst 30 maart.)
Alle rechten voorbehouden MiboO Instituut voor Bijles Basisonderwijs Oosterhout