Voorwaarden MiboO

De Voorwaarden voor MiboO RT / Bijles

Opdat hierover geen onduidelijkheid ontstaat hebben wij een aantal voorwaarden.

Voor het verzorgen van onze RT en Bijlesprogramma’s voor uw kind hanteren wij enkele voorwaarden opgesteld. Wij verzoeken u hiervan kennis te nemen.

Ervaren en gediplomeerde leerkrachten
MiboO’s RT en Bijlesprogramma’s worden niet door studenten gegeven, maar door professionele gediplomeerde leerkrachten met meerjarige praktijkervaring in het basisonderwijs en ruime ervaring met het verzorgen van RT en Bijles.

Alle rechten voorbehouden MiboO Instituut voor Bijles Basisonderwijs Oosterhout.

Wij verzoeken u om van onze Voorwaarden kennis te nemen.

Bijles-Overeenkomst
Voor de start van het MiboO Bijlesprogramma voor uw kind gaan wij met elkaar een Bijles-Overeenkomst aan.
Deze wordt volledigheidshalve voor de aanvang van de bijlessen aan uw bevestigd.

Tarieven en Betaling
Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

Betaling is per maand de eerste van de maand vooruit te voldoen. Wanneer betaling niet/niet tijdig heeft plaatsgevonden worden de bijlessen opgeschort.

Lesuur
Een lesuur is 45 minuten.

Afmelding en gemiste lessen
Gemiste lessen kunnen alleen bij tijdige afmelding (uiterlijk 48 uur voor de geplande bijles) in overleg worden ingehaald, binnen één maand na het missen van een afgemelde bijles. Hierna vervalt het recht om een les in te halen. Betalingen van gemiste bijlessen, al dan niet afgemeld, worden niet gerestitueerd.Afmelding zijn alleen geldig nadat deze door MiboO als zodanig worden bevestigd. (De zogenaamde Afmeldingsbevestiging.)

Opzegtermijn
De opzegtermijn is één maand, ingaande op de eerste van de aankomende maand na de opzegging.
(Dus meldt u het Bijlesprogramma bijvoorbeeld op 12 februari af, dan gaat de opzegtermijn 1 maart in en is de laatste datum van de overeenkomst 30 maart.)